Solana faces market slowdown as DTX exchange presale draws interest – crypto.news

Solana faces market slowdown as DTX exchange presale draws interest  crypto.news